Betoog: Zelf zwemmen of samen verzuipen?

Soms vraag ik me wel eens af of ik de maatschappij waarin ik leef wel leuk vind. Er zijn steeds meer verschillende groepen waar we deel van uit kunnen maken, maar toch voel ik me in bijna geen enkele groep echt thuis. Het voelt alsof de leden van elke groep waar ik deel van uitmaak een verborgen agenda hebben en niet volledig geïnteresseerd zijn in de mensen die ze op dat moment om zich heen hebben. Wanneer ik een vorm van verbondenheid met iemand ervaar word ik snel weer met mijn neus op de feiten gedrukt: deze persoon heeft ook nog andere dingen in zijn leven waar aandacht naar uit gaat. Ook deze persoon moet zijn energie en toewijding verdelen over verschillende levensgebieden. Volledig in het hier en nu zijn, met een groep mensen om me heen die met al hun aandacht waardevolle tijd met elkaar door willen brengen en oprecht naar elkaar willen luisteren, dat is wat ik mis. Ik voel me vaak alleen en onbegrepen. Ik mis verbondenheid. De sociale cohesie waar nu door de overheid opnieuw een beroep op wordt gedaan, terwijl die er naar mijn idee helemaal niet meer is.

Ik ben van mening dat de modernisering zijn limiet heeft bereikt. Dat we niet nog individualistischer moeten worden. Is het niet te gek voor woorden dat ik een afkeer heb van het woord ‘wijkteam’ omdat ik me gewoon niet meer voor kan stellen hoe het is om contact te hebben met de mensen in mijn buurt? En dat ik daar ook totaal geen behoefte aan heb? Is het niet raar dat er zoveel waarde wordt gehecht aan het presteren waardoor er steeds meer mensen in een burn-out zakken, dat we werk boven relaties zetten? En dat er eigenlijk geen echt onderlinge band met elkaar bestaat omdat we eigenlijk alleen maar gebruik maken van elkaar? Waarom heb je immers zoveel Facebook- en LinkedIn-vrienden? Omdat ze wellicht een keer van pas komen toch? Het is een kwestie van alleen naar de top of met elkaar onderaan blijven. Of is er een manier om samen naar de top van ons welzijn te klimmen?

Kenmerken van onze huidige maatschappij

Tijden veranderen. Waar we in voorgaande tijden nog aan ruilhandel deden, plaatsen we nu een kaartje voor een apparaat en voilá, betaald! Dit is een voorbeeld van de technologisering  van de maatschappij (Linders, 2004), maar dit is niet het enige wat kenmerkend is voor de wereld die we nu kennen. Onder de technologische ontwikkelingen vallen ook de massa media. Overal vind je advertenties waarvan sommigen zelfs gebaseerd zijn op jouw voorkeur, iets met koekjes. Daarnaast staat Netflix vol met series om uit te kiezen en sociale media beheersen ons dagelijks (Bleakley et al., 2008). Op micro-niveau hebben we meer te kiezen dan ooit en we kunnen bijna alles wat we hebben personaliseren; van je ‘Instagram theme’ tot je laptophoes. Ook leven we in een individualistische maatschappij (Veenhoven, 1999) wat samen met de technologisering bijdraagt aan de afname van de sociale cohesie tussen de burgers. De momenten waarop er op meso-niveau contact kan plaatsvinden tussen burgers nemen af. In de dienstverlenende sector zien we menselijk contact verdwijnen en ook in de publieke ruimte nemen de ontmoetingsmogelijkheden af. (Linders, 2004). Echter ontstaan er door sociale media ook weer nieuwe manieren van contact leggen. Hier is een toename te zien in de kwantiteit van het sociale kapitaal (een gezond sociaal netwerk) en een afname van de kwaliteit. Men heeft dus veel losse banden met elkaar en minder sterke banden. Als laatste hebben we op macro-niveau te maken met globalisering , mede door de technologische ontwikkelingen, wat ons geen Nederlanders maar Wereldburgers maakt. Door de globalisering komen we online en offline meer in contact met ander soort mensen dan wijzelf. Er is overal een toename aan diversiteit en hierdoor een verbreding van onze blikken en een toename aan sociale banden.

Kenmerken van onze maatschappij kunnen als volgt opgesomd worden:

- Technologisering (incl. massa media en sociale media)
- Oneindig veel keuzemogelijkheden
- Individualisme
- Afnemende sociale cohesie (incl. toename losse banden)
- Globalisering (incl. diversiteit)

De komst van de WMO is een voorbeeld van een politieke maatregel die inspeelt op de afnemende sociale cohesie. Met deze nieuwe aanpak rond het sociale domein en het welzijnswerk probeert de overheid meer burgerparticipatie te stimuleren zodat de sociale cohesie weer toeneemt (Bijlsma en Janssen, 2015). Blijkbaar vindt de overheid sociale cohesie erg belangrijk, misschien zelfs noodzakelijk, voor het welzijn van de bevolking. En blijkbaar zien ze tegenwoordig een gebrek aan sociale cohesie. Mijn stelling, gebaseerd op al deze kenmerken en ontwikkelingen is als volgt:


“De huidige maatschappij, kijkend naar de hierboven genoemde kenmerken, is slecht voor het welzijn van haar burgers.”

Deze stelling slaat op ons allemaal. Wij zijn immers die burgers die leven in deze maatschappij. Willen wij er niet alles aan doen om het welzijn van onszelf en van de ander goed te houden? Om het welzijn te herstellen en te verbeteren mocht dat nodig zijn?

Ook voor Social Workers is deze stelling zeer relevant. Zij nemen namelijk een prominente plaats in binnen het sociale domein. Zij dragen bij aan het welzijn van de bevolking en zijn de aangewezen personen om hier een adequate manier voor te vinden binnen de lijnen die de overheid voor ze stelt.


De huidige maatschappij is slecht voor het welzijn van haar burgers, want de oneindige keuzemogelijkheden maken hen ongelukkig.

Dit is een tijd van mogelijkheden, autonomie. Het schap staat vol met wel tien verschillende soorten pindakaas, studies zijn er tegenwoordig in alle soorten en maten en daar mogen we helemaal zelf tussen kiezen. Ik word zelf helemaal gek als ik een kledingwinkel binnen loop en dan moet kiezen tussen allemaal verschillende zwarte shirts… Volgens Schwartz (2004) zorgt de grote hoeveelheid aan keuzemogelijkheden voor een lagere welzijn van de bevolking. “The consequences of unlimited choice may go far beyond mild disappointment, to suffering.” (Schwartz, 2004) Dit komt doordat wanneer we kiezen voor de één, we een heleboel andere opties uitsluiten. Zo is de kans op ‘verkeerd kiezen’ veel groter. Hoe vaak ik al niet heb gedacht; had ik dan toch geen andere studie moeten kiezen? Waar wil ik op stage? Je keuzes beïnvloeden gewoon heel veel, daarom is het voor mij soms angstaanjagend om beseffen dat ik nooit zal weten wat de consequenties van mijn keuzes zijn. Wat zou er bijvoorbeeld zijn gebeurd als ik niet naar Leeuwarden was verhuisd en in Utrecht was blijven studeren?

“I treat relationships like clothing: I expect to try a lot on before finding the perfect fit.” (Schwartz, 2004) Deze consumerende houding tegenover vriendschappen en relaties is problematisch maar typisch voor deze tijd. Wanneer we op deze manier met elkaar om gaan kan dit leiden tot oppervlakkige banden wat eenzaamheid in de hand kan werken. Dat is precies waar ik voor vrees.


De huidige maatschappij is slecht voor het welzijn van haar burgers, want de media dragen bij aan identiteitsproblemen, presenteren een verwrongen beeld van de ander en werken intolerantie in de hand.

De bevolking krijgt via massa media een ideaalbeeld opgelegd. Ons wordt niet alleen opgelegd wat we zouden moeten kopen maar ook hoe en wie we zouden moeten zijn. Een voorbeeld hiervan is gender: “The mass media help to shape gender roles by portraying certain behaviours as ‘right’ for boys and other behaviours as ‘right’ for girls. The media send strong messages about ‘proper’ sexual relationships and body images.” (Henslin, 2012) Deze conditionering gebeurt echter op veel meer vlakken dan alleen genderrollen. Denk bijvoorbeeld ook aan het idee dat de media schetst dat we altijd druk bezig moeten zijn om succesvol te worden. Dit heeft er bij mij voor gezorgd dat ik pfeiffer op heb gelopen en nu heel erg moet leren om goed voor mezelf te zorgen en grenzen te stellen.

Onderzoeken van Bandura laten zien dat we leren van de media. De kans dat we de boodschap die we krijgen internaliseren is het grootst wanneer het rolmodel op ons lijkt (bijvoorbeeld sekse), het gedrag realistisch is, het rolmodel fysiek aantrekkelijk is en wanneer het gedrag positief bekrachtigd wordt. (Bleakley et al., 2008). Er ontstaat echter een probleem wanneer we allerlei verschillende boodschappen krijgen vanuit de media die niet met elkaar te rijmen vallen of wanneer de boodschap niet bij ons past. Van de ene kant horen we dat we als meisje vies zijn als we onze oksels niet scheren, en van de andere kant wordt gezegd dat het laten groeien van lichaamshaar getuigt van de emancipatie van de vrouw. Of hoe de hele wereld mij vertelt dat het ongewoon is dat ik seks bewaar voor in het huwelijk. De ‘cognitieve dissonantie’ die er dan ontstaat, de onaangename spanning die er ontstaat bij geobserveerde ‘feiten’ die in strijd zijn met de normen en waarden of identiteit van de persoon (Bless et al., 2004), kan lijden tot depressiviteit en identiteitsproblemen. We raken onszelf kwijt, we weten niet meer wie we (moeten) zijn en zijn tegelijkertijd bang om af te wijken van de norm.

Een gevolg hiervan is selective exposure. Men laat alleen nog maar informatie tot zich doordringen die te rijmen valt met de eigen ideeën, normen en waarden. Dit gebeurt vaak onbewust. Men wordt hierdoor kortzichtig en minder tolerant tegenover mensen die niet in hun belevingswereld passen (Bohner & Dickel, 2011). Deze intolerantie komt ook doordat de media ons vooral stereotype beelden laat zien over verschillende bevolkingsgroepen (Hodkinson, 2011). Het internaliseren van de aan ons gepresenteerde denkbeelden en onwetendheid van de werkelijkheid kunnen verschillende groepen mensen tegen elkaar opstoken.


De huidige maatschappij is slecht voor haar burgers, want de afname van sociale cohesie zorgt voor meer eenzaamheid en een gevoel van onveiligheid.

“Sociale cohesie of sociale samenhang betreft de interne bindingskracht van een sociaal systeem. Deze wordt gekenmerkt door groepsidentificatie en saamhorigheidsgevoel, frequentie en intensieve contacten tussen leden, veel onderling vertrouwen tussen dezen, gedeelde normen en waarden en participatie in het groepsleven.” (Huygen & de Meere, 2004)

Onderzoekt wijst uit dat een afname van sociale cohesie slecht is voor de fysieke en geestelijke gezondheid van een mens. Volgens Huygen en de Meere (2008) nemen hartziekten toe wanneer de sociale cohesie afneemt, en kunnen voorzieningen voor ontmoeting en sociale interactie de geestelijke gezondheid verbeteren. Bij minder sociale interactie is het daarom niet meer dan logisch dat 43% van de jongeren last heeft van psychische problemen (BEAM, 2017). Ik ken vrij veel jongeren en leeftijdsgenoten die hier last van hebben en ik wijt dat aan een gebrek aan waardevol onderling contact (wanneer de depressie niet aangeboren is). Sociale cohesie heeft ook een positieve invloed op de veiligheid en veiligheidsbeleving binnen een buurt (Huygen & de Meere, 2004).

We hebben van nature de behoefte aan de geborgenheid van een kleine gemeenschap (Veenhoven, 1999). We leven tegenwoordig echter niet meer in een verzuilde maatschappij met vaste groepen waar je bij hoorde. We zijn niet heel duidelijk meer deel van hechte groepen mensen. We hebben alle vrijheid om zelf te kiezen waar we bij willen horen, maar zoals eerder belicht kan onze keuzevrijheid ons ongelukkig maken. Bovendien zijn we tegenwoordig deel van veel meer groepen, maar we zijn loosely bounded (Hodkinson, 2011). We hebben maar een beperkte hoeveelheid aandacht te verdelen. Onze aandacht gaat niet meer volledig uit naar één of een aantal groepen waar we deel van zijn (ons gezin, en onze katholieke school en werkplek), maar nu moeten we allemaal kleine stukjes aandacht verdelen over al die losse groepen. Onze sense of beloning wordt hierdoor aangetast, want waar horen we nu bij? Wie zijn nu echt onze vrienden? Op wie kunnen we rekenen? Worden we gewaardeerd om wie we zijn of wordt er van ons geprofiteerd?


De huidige maatschappij is slecht voor haar burgers, want deze is vooral gericht op extroverte mensen waardoor de introvert zich vaak onbegrepen en afwijkend voelt.

“In our extrovertist society, being outgoing is considered normal and therefore desirable, a mark of happiness, confidence, leadership.” (Rauch, 2003)

Extroverte mensen domineren de publieke ruimte en ook het sociale leven. Daarom zijn zij degenen die de verwachtingen scheppen voor de anderen, de introverte mensen. Er wordt verwacht dat er altijd gezellig gekletst wordt en dat iedereen het leuk vindt om naar feestjes te gaan, maar is dat zo? (Rauch, 2003)

Soms krijg ik te veel prikkels. Soms kom ik binnen bij een sociaal evenement en denk ik: ‘Nee.’ Ik vind het leuk om met mensen om te gaan maar soms is het me allemaal wat te veel. Ik denk dan dat mensen me ongezellig en niet sociaal vinden en daar kan ik erg ongelukkig van worden. Soms ben ik gewoon niet in de stemming om het maar weer over koetjes en kalfjes te hebben en lukt het me niet om een gesprek met iemand aan te knopen. Dan maar in een hoekje staan met mijn drinken om de mensen te observeren die het gezellig hebben, en dan na een uurtje snel weer weg te gaan om me vervolgens rot te voelen over mezelf. Hierin ben ik niet de enige (Van Koppen, 2014).

 Bij een gebrek aan sociale cohesie is het onze eigen verantwoordelijkheid om banden aan te gaan. We moeten assertief zijn, onze dromen najagen en gewoon doen! Er wordt echter nauwelijks rekening gehouden met mensen die dat lastig vinden. Bij wie dat niet zo in de natuur zit. Bij wie zich schuldig voelen als ze tijd alleen nodig hebben of tijdens een sociale aangelegenheid de rust even opzoeken (Hills & Argyle, 2001).  Ik vind dat er meer begrip moet komen voor introverte mensen, en in het algemeen voor mensen die dingen net even wat anders willen doen. Zij moeten zich vrij voelen om zichzelf te zijn zonder de druk van sociale verwachtingen te voelen.


De huidige maatschappij is goed voor haar burgers, want de komst van sociale media zorgen voor een nieuwe en gepersonaliseerde vorm van sociaal contact dat opnieuw een sense of belonging bewerkstelligt.
Media wordt vaak geassocieerd met sociale verandering die zorgt voor een afname van het belang van gemeenschappen (Hodkinson, 2011). Echter blijkt dat verschillende fora en online platforms en communities hebben gezorgd voor een nieuw soort gemeenschap waarbij haar leden sterke gedeelde interesses hebben. Deze nieuwe gemeenschappen zijn vooral gefocust op één thema dat alle leden verbindt.

“The digitalization of television and radio, alongside the development of the internet, has drastically increased the range of specialist media on offer to comtemporary consumers” (Hodkinson. 2011) Uit dit citaat kunnen we opmaken dat een individu in staat is om een online een groep mensen om zich heen te verzamelen die precies bij hem of haar past. Er is zoveel aanbod dat iemand zijn of haar virtuele omgeving volledig kan personaliseren. Het zijn vooral jongeren met een hele specifieke interesse die door de meerderheid als ‘ongewoon’ wordt gezien. Online kan hij of zij dan lotgenoten vinden, desnoods internationaal (bijvoorbeeld fanclubs. Zo’n community kan afhankelijk van de frequentie en de intensiteit van het onderlinge contact een grote rol spelen in iemands leven en een nieuwe vorm van sociale cohesie introduceren. Wellicht wel eentje die heel erg goed bij de globalisering en het toekomstbeeld van deze wereld past (Hodkinson, 2011). Ik heb ook een tijd gehad dat ik actief was bij een internationele zelf opgezette christelijke jongeren community via Twitter. Een aantal mensen uit Amerika zijn oprecht mijn vrienden geworden.

Dit is een mooie ontwikkeling, maar dit is alleen een oplossing voor mogelijke eenzaamheid en een herstelde sense of belonging van het individu. Voor het herstellen van de sociale cohesie in bijvoorbeeld de wijk zullen we toch echt andere dingen nodig hebben.


De huidige maatschappij is goed voor haar burgers, want het biedt hen de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien.

De theorie van Maslow is een beschrijving van de behoeften van ieder mens (Glassman & Hadad, 2013). Volgens zijn theorie moet er eerst in de basisbehoeften voorzien worden voordat men aan de behoeften daarboven toe kan komen, zie figuur 1. Self-actualization, ofwel ‘zelfontplooiing’, is de hoogste behoefte van de mens die alleen bereikt kan worden wanneer de andere behoeften ook zijn bereikt. Echter moeten er ook mogelijkheden zijn om te kunnen ontplooien. In landen met een westerse maatschappij, ook in Nederland, is daar volop ruimte voor en wordt dat eigenlijk ook van je verwacht. Onze individualistische cultuur geeft ons de mogelijkheid om gebruik te maken van onze eigen talenten en capaciteiten. Ook ik ervaar het als een zegen dat ik mij kan ontwikkelen en kan opbloeien tot de persoon die God bedoeld heeft toen Hij me schiep.


 
 Figuur 1: De piramide van Maslow (Glassman & Hadad, 2013)


Het bereiken van het laatste stadium van de piramide brengt veel positieve gevolgen met zich mee. Mensen die dit stadium hebben bereikt hebben een doeltreffend beeld van de realiteit, accepteren zichzelf, de ander en de wereld, hebben diepe relaties met anderen en hebben een gevoel van verwantschap met de medemens. Daarnaast vormen zij een hun visie en normen en waarden los van de heersende cultuur, hebben ze democratische attitudes en ervaren ze peak experiences (momenten van diepe intensiteit waarin we ons volledig onszelf en volledig levend voelen) (Glassman & Hadad, 2013).
Hoewel Nederland een welvarend land is zijn ook hier nog mensen die nog niet de basisbehoeften kunnen behalen (Koopmans, 2010). Niet iedereen in Nederland bereikt dus automatisch het hoogste niveau van de piramide. Dit is voor afhankelijk van zijn of haar omgeving en socialisatieproces, maar ook van de sociale cohesie tussen de bevolking in het algemeen. Iemand die werkeloos is (Safety), eenzaam is (Love and belonging) of geen waardering ontvangt van zijn of haar omgeving (Esteem) zal dus waarschijnlijk niet toe komen aan het laatste stadium; zelfontplooiing. Bovendien kan het niveau waarop je je bevindt wisselen. Als je eenmaal een baan hebt gevonden wil dat immers niet zeggen dat je die altijd zult behouden (Safety). We zullen niet altijd de mogelijkheid houden om onszelf te ontplooien, want we zijn afhankelijk van een heleboel oncontroleerbare factoren die invloed kunnen hebben op waar wij ons bevinden in de piramide.


Conclusie

Is de huidige maatschappij slecht voor het welzijn van haar burgers? De keuzevrijheid die we tegenwoordig hebben is ongekend. Het biedt ons ontzettend veel mogelijkheden en geeft ons de vrijheid om onszelf te ontplooien. Echter wijst onderzoek ook uit dat al die mogelijkheden ons ongelukkig, zelfs depressief kunnen maken. Daarnaast viert de media hoogtij en worden wij vele uren per dag beïnvloed met verschillende boodschappen vol met stereotypen. In dit betoog is naar voren gekomen dat dit bijdraagt aan identiteitsproblemen en intolerantie. Al dat entertainment brengt dus niet louter plezier.

Hetgeen dat onze Nederlandse maatschappij misschien nog wel het meest kenmerkt is de afname van sociale cohesie, wat leidt tot eenzaamheid en een verminderd gevoel van veiligheid. Toch is het door de sociale media ook mogelijk om op een andere mensen hechte banden te creëren met andere mensen. Dit geeft ons wellicht geen fysieke veiligheid maar wel een emotioneel thuis. Een nieuwe vorm van sociale cohesie met mensen die precies bij ons passen en die we anders wellicht nooit hadden ontmoet.


Ik vind de huidige maatschappij maar complex. Het zit vol met paradoxen en er bestaat geen zwart of wit. Ik heb in dit betoog mijn zorgen geuit over het welzijn van de bevolking, onder andere met betrekking tot de afname van de sociale cohesie. De WMO is naar mijn idee een goed initiatief omdat we zo opnieuw sociale cohesie kunnen creëren, want dat hebben we nodig. Samen naar de top, dat wordt de oplossing. Al denk ik dat de weg erheen nog een zware klim zal worden…


Literatuurlijst
BEAM (2017). FEIT: 43% van de jongeren heeft psychische klachten.
Bijlsma, J., Janssen, H. (2015). Sociaal werk in Nederland: Vijfhonderd jaar verheffen en verbinden. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
Bleakley, A., Hennessy, M., Fishbein, M., Jordan, A. (2008). It works both ways: the relationship between exposure to sexual content in the media and adolescent sexual behaviour. Media Psychologie, 11, 443-461.
Bless, H., Fiedler, K., Strack, F. (2004) Social Cognition: How Individuals Construct Social Reality. New York: Psychology Press.
Bohner, G., Dickel, N. (2010). Attitudes and attitude change. Bielefeld, Germany: Department of Psychology.
Glassman, W. E., Hadad, M. (2013). Approached to Psychology: sixth edition. Berkshire: McGraw-Hill Education.
Hills, P., Argyle, M. (2001). Happiness, introversion-extraversion and happy introverts. Personality and Individual Differences, 30, 595-608.
Hodkinson, P. (2011). Media, culture and society: an introduction. London: SAGE Publications Ltd.
Huygen, A., de Meere, F. (2008). De invloed en effecten van sociale samenhang: Verslag van een literatuurverkenning. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
Koopmans, R. (2010). Armoede in Nederland: Naar een ‘activerend’ armoedebeleid. Geraadpleegd op 30-05-2017 via http://pubnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/tijdschriftartikel/Idee/2010/Id2010_1p12Koopmans/Idee_2010_01_p12_Koopmans.pdf
Kraaykamp, G., Vullings, G. (2017). Actief in een studentenvereniging: Een empirisch onderzoek naar de participatie in studentenverenigingen. Nijmegen: Vakgroep Sociologie.
Landelijk Opleidingsprofiel CMV (2009). Alert en Ondernemend 2.0: Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming. B.V. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Linders, L. (2004). Eenzaamheid in de digitale stad. Eenzaamheid in Eindhoven. Eindhoven: Hogeschool Fontys.
Rauch, J. (2003). Caring for you introvert: The habits and needs of a little-understood group. The Atlantic Monthly. Geraadpleegd op 23-05-2017 via https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2003/03/caring-for-your-introvert/302696/
Scheepers, P., & Janssen, J. (2001). Informele aspecten van sociaal kapitaal: Ontwikkelingen in Nederland 1970-1998. Mens en Maatschappij, 76(3).
Schwartz, B. (April, 2004). The tyranny of choice. Scientific American, Inc.
Ter Bogt, T. (2012) James M. Henslin: Social Problems. Harlow: Pearson Custum Publishing.
Van Kappen, V. (2014). Stil: een boek over introverte mensen. Adrem: Remonstrants Maandblad, 25(1), 12-13. Geraadpleegd op 30-05-2017 via http://www.remonstranten.org/site/images/AdRem_nr_1_januari_2014.pdf
Veenhoven, R. (1999). Op zoek naar de menselijke maat: Valt te leven met een steeds individualistischere maatschappij? Rekenschap, 46, 83-95.


                                                                                                                                             

Hoe stop ik met bezorgd zijn?

Leeuwen en beren. Ik kom ze erg vaak tegen op de weggetjes in mijn hoofd. Ik kan me soms ontzettend zorgen maken over dingen waar ik helemaal geen invloed op heb. Ik zou aan de ene kant zo graag alles al van te voren willen weten zodat ik weet waar ik naartoe ga, maar aan de andere kant weet ik dat het leven met God een avontuur is en dat je toch niet alles kan weten. Dan komt het aan op vertrouwen. Vertrouw ik erop dat God het beste met mij voor heeft en dat Hij precies weet wat er gaat gebeuren. Dat Hij er altijd is en me zal dragen? Vertrouw jij daarop?Ik vertrouw God. Toch? Het is moeilijk om te zeggen maar soms vertrouw ik God niet. Anders had ik het wel makkelijker gevonden om los te laten. Om dingen niet steeds zelf te willen doen. Om niet alles te willen weten en om eens écht te gaan genieten van elke dag zonder me druk te maken over wat me morgen, of volgende week, of volgend jaar te wachten staat. Ik heb het leven niet in de hand, maar ik wil zo graag meer leren vertrouwen op Degene die dat wel heeft.

De bijbel geeft ons prachtig advies over hoe wij met onze zorgen en angsten om kunnen gaan. Dat kunnen we lezen in het volgende vers.

"Wees over niets bezorgd maar vraag God wat je nodig hebt een dank Hem in al je gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren." Filippenzen 4:6


Drie sleutels

Durf te vragen! Durf God te midden van je zorgen te vragen om de dingen die je nodig hebt. Vraag hem om die nieuwe baan. Vraag hem om herstelde gezondheid. Vraag hem wat je nodig hebt! Hij wil ons zoveel geven, maar dan moeten wij er wel naar vragen. Niet omdat God anders niet zou weten wat wij nodig hebben, Hij weet dat immers allang, maar omdat we door te bidden God ook de eer geven. We geven aan dat we niet zonder Hem kunnen, dat we afhankelijk van Hem zijn. Nodig Hem uit om je tegemoet te komen in je tekortkomingen. Weet je niet wat je nodig hebt? Ook dat mag je aan Hem vragen.

De tweede sleutel is om God te danken. Als je je hoofd vult met dankbare gedachten zullen die alle negatieve gedachten en zorgen verdrijven. Het werkt als tegengif. Wees dankbaar voor alles wat je hebt, beseffende dat die dingen helemaal niet vanzelfsprekend zijn. Attendeer jezelf op alle kleine geluksmomentjes die je in je dag kunt opmerken. Wees er bewust van hoe goed de Vader voor je zorgt, al kun je dat soms moeilijk zien.

Het is ook belangrijk om terug te denken aan alles wat Jezus al eens voor je heeft gedaan. "Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden." Psalm 103:2. Als God je toen heeft bijgestaan zal Hij dat dan niet opnieuw doen? Zal Hij ineens stoppen om voor je te zorgen? Als Hij tijdens al die andere moeilijke momenten ook bij je is geweest, zal Hij je dan nu ineens verlaten? God is trouw. Je kunt van Hem op aan. Hij zal je niet alleen laten, al voelt dat soms wel zo.


Uitwerking

Wanneer je deze dingen doet komt er vrede. Vrede in je hart en in je gedachten. Vrede die van God komt, en ons denken overstijgt. Vrede die nog krachtiger is dan we ons kunnen voorstellen. 'Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.' Johannes 14: 27. Deze vrede is voor ons. Wanneer wij Jezus' eigendom zijn mogen we ons deze vrede toe-eigenen en over onszelf uitspreken, al proberen negatieve gedachten, emoties en andere duistere invloeden die weg te drijven. Kies voor vrede in je hart en in je gedachten.

Voor mij begint het vaak bij vrede in mijn gedachten. De Heilige Geest vult mijn hoofd met Gods beloften en waarheden voor mij. De ene keer door een fluistering en een andere keer door iets wat ik lees, door een lied dat ik luister of door iets wat iemand tegen me zegt. Pas wanneer die gedachten écht landen en ik me bewust wordt van Gods liefde voor mij begin ik me rustig te voelen. Pas dan vindt mijn hart rust in de liefde van God en kan ik mijn angsten en zorgen loslaten en aan God geven.


Gods liefde drijft je zorgen weg

Houd vol! Bezorgdheid is niet in één keer weg. Vaak moeten we het vers uit Filippenzen keer op keer blijven toepassen, steeds als we ons zorgen maken. Hoe vaker we dit doen, hoe makkelijker het zal worden om te blijven rusten in de wetenschap dat God van je houdt en bij je is. Dat Hij almachtig is en precies weet wat Hij doet. Het is een proces. Houd moed!

"De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent is de liefde geen werkelijkheid geworden." 1 Johannes 4:18

Ik bid dat Gods liefde werkelijkheid mag worden in jouw leven en dat je zorgen mogen verdwijnen.
Ik bid dat je God mag vertrouwen met je leven en dat je leert los te laten.


~ Rachèl

Dit is NIET het einde

Dit is niet het einde
Dit is niet mijn einde
Dit is niet jouw einde
Dit is pas het begin

Het begin van een leven in overvloed
Het begin van een leven met kracht
Het begin van een leven als dochter
Dochter van de Allerhoogste

Een leven vanuit vrijheid
Een leven vanuit eenheid
Een leven vanuit liefde
Een leven vanuit Jezus

Vanuit Jezus alleen"Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, Zijn striemen brachten ons genezing." Jesaja 53: 5

Toen Jezus stierf aan het kruis en riep 'Het is volbracht', dachten zijn discipelen dat dit het einde was. Jezus was dood en hun hoop vervlogen. Maar met het einde van Jezus' leven kwam er ook een einde aan andere dingen. Er kwam een einde aan de macht van de dood. Er kwam een einde aan de afstand tussen God en mens. Wat een vreselijk einde leek tweeduizend jaar geleden, bleek het begin te zijn van iets nieuws.

Want Jezus bleef niet in zijn graf. Op de derde dag is Hij opgestaan, precies zoals Hij gezegd had. Een nieuw tijdperk brak aan waarin mensen opnieuw een relatie met God aan kunnen gaan en onbelemmerd bij Hem kunnen komen. Een tijdperk waarin mensen daadwerkelijk vrijheid kunnen vinden door de bevrijding van zonden. Een tijdperk waarin mensen niet meer in gebondenheid hoeven te leven maar waarin wij in Jezus een nieuwe identiteit mogen ontvangen. Ik heb een nieuwe identiteit. Jij hebt een nieuwe identiteit.

Gereinigd
Geheiligd
Gerechtvaardigd
Gekoesterd
Geliefd

Kind van de Allerhoogste

"Ik heb het juk gebroken waaronder je gebukt ging, zodat je weer met opgeheven hoofd kunt rondlopen." Leviticus 26: 13

Jezus heeft jouw juk (last) gebroken. Jouw juk van angst, schaamte, boosheid, leegte, depressie, ziekte, eenzaamheid en verdriet. Jezus heeft het allemaal voor je gedragen, omdat Hij van je houdt. Hij is jouw redder.

Dit is niet het einde. Hoe uitzichtloos jouw situatie ook is.
Met Jezus is het pas het begin.

~ RachèlPerfectie bestaat niet

Perfectie bestaat niet.

Perfectie is saai.

Perfectie is vermoeiend.

Perfectie maakt je ongelukkig.
Toch lijkt het net alsof de nadruk heel erg op perfectie ligt. We worden constant geconfronteerd met mooie foto’s op social media, perfecte modellen, perfecte filters, perfecte mannen en perfecte levens. Overal komen we perfectie tegen, maar we leven in een leugen. Perfectie bestaat namelijk helemaal niet. De perfecte dingen die je ziet zijn nep. En wat nog het ergste is; wij vergelijken ons met deze perfecte dingen die eigenlijk helemaal niet mogelijk zijn. Hierdoor worden we onzeker en willen we altijd meer, we leven immers met de boodschap dat het altijd beter, mooier en leuker kan.
Ik wil je niet vertellen dat je nooit moet streven naar iets beters of dat je niet mag groeien, doe dat juist! Toch is het wel belangrijk om tevreden te kunnen zijn met wat je nu hebt en met waar je nu staat in het leven. Een nieuwe telefoon of computer maakt je voor even blij, maar je raakt er al heel snel aan gewend en dan wil je al weer wat nieuws.

Naast materiële dingen kun je dit principe ook toepassen op jouw levensloop. Misschien verwacht je wel dat je leven beter wordt wanneer je achttien bent en eindelijk zelfstandig bent. Of dat je leven helemaal klopt wanneer je getrouwd bent. Dat is alleen niet waar. Het leven bestaat uit seizoenen en elk seizoen heeft zijn eigen voordelen maar ook zijn eigen moeilijkheden. Ondanks dat ik het nu heel fijn vind om op kamers te wonen en mijn eigen leven te mogen inrichten wens ik vaak dat ik gewoon maar weer even tiener kon zijn. Dan had ik niet zoveel verantwoordelijkheden en hoefde ik niet elke avond zelf te zorgen dat ik eten heb. En als je trouwt dan ben je je hele leven samen met de persoon van wie je het meeste houdt, maar tegelijkertijd zit je ook altijd met een ander persoon opgescheept en heb je bijna geen privacy meer.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden die laten zien dat het gras misschien toch niet altijd groener is bij de buren. Anderen hebben het niet beter voor elkaar dan jij, hun leven is nu eenmaal anders. Jij bent uniek en jouw levensweg ook, net als die van hen. Het is logisch dat we soms zoeken naar vergelijkingsmateriaal om te pijlen ‘hoe wij het doen’, maar het is ongezond om dat overmatig te doen. Denk aan het vergelijken van je uiterlijk. Jij hebt jouw bouw, die ander heeft weer een andere bouw. Het is onmogelijk om van type lichaam te veranderen.

We kunnen niet perfect zijn en dat vraagt God ook helemaal niet van ons.  We hoeven niet altijd alles goed te doen en we mogen fouten maken. Voor Hem zijn wij al perfect, Hij kijkt naar onze potentie en vergeeft ons onze fouten. Hij maakte ons en hij kent ons. Jij bent geroepen om jij te zijn en ik ben geroepen om mij te zijn. Bloemen kijken ook niet steeds naar elkaar om te bepalen wie de mooiste is. Ze doen andere bloemen ook geen pijn om zichzelf mooier te voelen. Bloemen die bloeien gewoon.

Ik denk dat jij op je best bent wanneer je jezelf bent. Ik daag je uit om jouw eigen leven te leiden en de plek te accepteren waar je nu bent. Je hoeft ook niet te verbergen wanneer  je leven niet helemaal op orde is. Het lijkt misschien alsof dat bij anderen wel zo is, maar zou dat echt zo zijn? God bepaalt de seizoenen waar je doorheen gaat en weet welke leuke en minder leuke dingen daarbij horen. Hij is altijd bij je. Je mag de persoon worden die God in gedachten had toen Hij je maakte.
Daar mag je naartoe groeien, mooie bloem!

 “A flower doesn’t think of competing with the flower next to it. It just blooms.

“U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.” Psalm 139: 13-14
~ Rachèl

Is Jezus genoeg?

‘Christ is Enough’; een van de mooiste aanbiddingsliederen van Hillsong. Hij is genoeg voor mij, alles wat ik zoek vind ik in U. Ja, alles wat ik zoek. Hoe mooi ik dit lied ook vind, ik vraag me vaak af in hoeverre deze tekst waarheid is voor mij. Is Jezus wel genoeg voor mij? Ben ik geheel tevreden en volmaakt gelukkig, met Jezus alleen?‘Natuurlijk!’ zullen sommigen misschien zeggen, maar ik denk dat dit in onze leefsituatie makkelijk is om te zeggen. Bij hebben hier in Nederland immers álles wat wij nodig hebben, en alles wat ons hartje begeert. Wanneer je een huis hebt om in te wonen, een goede gezondheid hebt, genoeg geld om van te eten en liefdevolle mensen om je heen, ben je al een van de meest welvarende mensen in deze wereld. Helaas beseffen we dit ons vaak niet, en blijven we verlangen naar meer.

Maar wat nou als deze zekerheden wegvallen? Wat als er niemand meer is die van je houdt? Wat als je regelmatig honger hebt? Wat als je geen huis meer hebt? Denk aan al die mensen die het slechter hebben dan jij. Als jij in hun schoenen zou staan, zou je dan nog steeds zeggen dat Jezus genoeg is voor jou? En dat jij alles wat je zoekt in Hem vindt? Geluk? Liefde? Een doel?

Ik denk dat onze welvaart ons heel erg in de weg kan staan van wat er écht belangrijk is. En laten we eerlijk zijn. Al die mooie kleding en al ons lekkere eten; vult dat nu echt de leegte in ons hart? Is de voorwaardelijke liefde van andere mensen genoeg voor ons? Maken onze telefoons ons nu echt gelukkig? In het bijbelboek Prediker lezen we over één van de rijkste mannen die ooit heeft geleefd. Hij had een paleis, talloos veel mooie vrouwen aan het hof en de lekkerste wijn van de hele wereld. Zelfs híj kwam ondanks al deze dingen tot de conclusie dat het najagen van deze dingen hetzelfde is als het najagen van wind. Goed of slecht, rijk of arm, bemind of onbemind, elk mens wacht hetzelfde lot: de dood.

"Wij hebben niets in deze wereld gebracht en we kunnen er ook niets uit meenemen." 1 Timoteüs 6:7

Ik wil dat Jezus genoeg voor mij is. Ik kies ervoor om te geloven dat alles wat ik zoek te vinden is in Hem. Ik kies ervoor om te vertrouwen in de oneindig grote kracht van Degene die mij gemaakt heeft, Hij die altijd bij me is en voor me zorgt. Ik wil najagen waartoe God mij, als Zijn kind, heeft voorbestemd. Ik zal God blijven zoeken totdat ik Hem die mij als eerste liefhad het meeste verlang van alle dingen. Dan zal ik zeggen: ‘Hij is genoeg voor mij’.
"Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft."1 Korintiërs 2: 9

 ~ Rachèl

Als we eerlijk zijn

Soms heb ik de moed niet om een nieuwe blog te schrijven. Soms lukt het gewoon niet. Soms liggen mijn gevoelens zo overhoop dat ik het idee heb dat ik op dit moment, niet wat kan betekenen voor anderen. Geen mooie bemoedigende woorden van mij vandaag. Omdat ik te labiel ben. Te eenzijdig. Te niet bij elkaar geraapt.
De wereld om ons heen bestaat voornamelijk uit entertainment en heel veel prikkels. Uit uiterlijkheden en opgezette muurtjes waardoor het lijkt alsof het met iedereen geweldig gaat. Kijk maar eens naar alle posts op Facebook of Instagram. Fantastisch. Kan niet beter. En dat terwijl we allemaal best weten dat het echt niet altijd zo goed gaat als het lijkt. Dat minder leuke dingen vaak achtergehouden worden. Wanneer er iets niet goed gaat in je leven lijkt soms het alsof dat jou alleen overkomt, dat je er alleen voor staat. Alsof jouw geluk ingepikt is door een ander. Met iedereen gaat het goed, maar met jou niet zo.


Misschien herken je dat bij je cijfers die zo tegenvallen, terwijl andere mensen ruime voldoendes halen zonder geleerd te hebben. Of bij die stomme Vaderdag, want je bent jouw vader verloren of kent hem niet eens. Ik raakte soms erg ontmoedigd als ik zag dat iedereen om me heen ineens ging trouwen of een relatie kreeg terwijl ik zelf nog in het verwerkingsproces van mijn break-up zat. Dan vroeg ik me af of ik ooit nog weer iemand zou tegenkomen met wie ik mijn leven mag delen. 

Het lijkt soms ook net alsof niemand met dezelfde dingen worstelt als ik. De dingen waar ik moeite mee heb gaan anderen juist makkelijk af. Alleen en onbegrepen blijf ik achter, midden in mijn vijvertje wanhoop, verdriet en zelfmedelijden.


We hebben elkaar nodig. Toen God de mens schiep constateerde Hij meteen dat het niet goed is dat de mens alleen is. Mensen zijn gemaakt voor een hechte band met God en met elkaar. Het is tijd om eerlijk tegen elkaar te zijn. Je hoeft je niet te schamen voor de dingen die je moeilijk vindt. Wanneer jij verborgen dingen aan het licht brengt verliest het zijn macht over jou. Zet het licht aan, en de duisternis zal nergens meer te bekennen zijn.


Ga eens langs bij een goede vriend die te vertrouwen is, en neem het moedige besluit om je ‘struggles’ te delen. Je seksverslaving, onzekerheid over je lichaam, je bezorgdheid, je gebroken hart en eenzaamheid, je vragen en twijfels, boosheid en frustratie, angst voor de toekomst. Wedden dat jij niet de enige zult zijn die moeite heeft, ook al kan het soms wel zo lijken? Zullen we samen openheid brengen? Wanneer jij begint open en eerlijk te zijn nodig je de ander uit om ook open te zijn. Zo ontstaat er een veilige plek waar je kunt zijn wie je werkelijk bent. De perfecte plek waar we met elkaar zonder de maskers God kunt ontmoeten door te bidden, te zingen of door iets anders.


Je hoeft je niet te schamen voor de minder mooie dingen in jouw leven. We hoeven niet perfect te zijn, en we hoeven ook niet te doen alsof we dat wel zijn. Fijn hé!

Waar zit jij mee?

Breng jouw gebrokenheid, dan breng ik dat van mij
Want liefde kan genezen wat pijn uiteendrijft
En genade wacht aan de andere kant
Als we eerlijk zijn

~ Rachèl

SEX SELLS - Rood Licht, Jane Lasonder - Recensie

SEX SELLS, zeggen we wel eens. Vaak in de context van marketingtrucjes voor diverse producten variërend van parfum tot auto's. Tegenwoordig wordt vrouwelijke lichamelijke schoonheid steeds vaker gebruikt als hulpmiddel bij het binnenhalen van grote bakken geld. Want tja, welke échte man kan zo'n verleidelijke blik weerstaan? Welke man is opgewassen tegen visueel prikkelende afbeeldingen en beelden? Sex sells, maar het gaat nog verder dan dit.

"Het is een gruwelijke misdaad. Mensenhandel is moderne slavernij. Naar schatting is iedere 30 seconden iemand verhandeld, ergens in de wereld. Er zijn, op dit moment, meer dan 27 miljoen mensen slaaf. 5 miljoen daarvan zijn seksslaaf. Slechts twee procent wordt gered."In Rood Licht (engels: Red Alert) beschrijft Jane Lasonder de verhalen van verschillende prostituees (Jane: vrouwen die werken in de prostitutie), zowel uit Oost-Europa als uit ons eigen fijne Nederland. Jane reisde af naar Amsterdam, Sheffield (Engeland) en Tel Aviv (Israël) om met eigen ogen de verschrikkingen die ze zelf ook heeft gekend (lees hiervoor: Jane) onder ogen te komen en om met deze kwetsbare vrouwen te kunnen praten. Het doel hiervan was het aan het licht brengen van de duistere praktijken die onze wereld rijk is.

"Aan de verhalen van deze meisjes kunnen we niet langer voorbij gaan." 

Al deze meiden hebben met verschrikkingen te maken gehad. Allemaal slachtoffer van talloze verkrachtingen en geweld in ondenkbare vormen, en sommigen getuige van zware mishandelingen en zelfs van moord. Deze vrouwen zijn gemanipuleerd, mentaal en fysiek vertrapt, soms weggehaald bij hun kinderen, gedrogeerd, vernederd en vervolgens achter de ramen gezet. Achter de ramen om geld te verdienen, want sex sells.

Ook zijn er verschillende hoofdstukken gewijd aan organisaties als Bright Fame en IJM (International Justice Mission) en het werk dat zij doen. Met de opbrengst van het boek Rood Licht worden deze organisaties gesteund. Hun werk zorgt ervoor dat veel vrouwen opgevangen kunnen worden en er wordt hulp geboden om de vrouwen te helpen om uit deze wereld los te komen. Er worden activiteiten georganiseerd voor deze vrouwen en er wordt aandacht besteed aan nazorg en traumaverwerking. Ook op juridisch vlak worden de vrouwen bijgestaan.

Ondanks de vele succesverhalen van de organisaties en van een aantal vrouwen wiens verhalen in het boek beschreven staan, zijn er des te meer vrouwen voor wie de ellende (nog) niet gestopt is en misschien ook nooit zal stoppen. Tijdens het benefietconcert/de boekpresentatie van afgelopen vrijdag, kwam er een vrouw langs met wie Jane had gesproken. Ze was inmiddels bevrijd uit de seksindustrie en gelukkig getrouwd. Ze heeft zelfs een kindje gekregen, maar doordat ze niet langer een geldig verblijfsvergunning heeft, mede door het valse paspoort die voor haar geregeld was, moet ze binnen een paar weken weer terug naar haar eigen land. Zonder man en kind. Terug naar het land waar haar woedende pooiers op haar wachten om haar en haar zus te vermoorden.

"We staan op de zwarte lijst op het vliegveld. We zullen gepakt worden zodra we uit het vliegtuig stappen."

Toen ze het podium opkwam huilde ze. Ondanks het wrede en beangstigende lot dat haar misschien te wachten stond vertelde ze dat ze erop vertrouwt dat God goed is en bij haar zal zijn. Wat een geloof. Onder begeleiding van een daverend applaus verliet ze het podium, en toen was ik het die huilde.

Bewustwording. Er is bewustwording nodig. Voorlichting over deze dingen zodat mensen op kunnen gaan staan. Maar wat mij ook erg van belang lijkt is het richten van de boodschap op jongens. Die wrede pooiers en klanten zijn ook ooit jongens geweest. Wat heeft hen ertoe gedreven om zo met vrouwen om te gaan? Hoe zijn zij opgegroeid, en wat is hun verhaal? Hoe kan er worden voorkomen dat jongens later deze pooiers of klanten worden? En niet alleen dat. Hoe krijgen we het voor elkaar dat deze jongens later vrouwen naar hun waarde gaan behandelen? Dat ze hun toekomstige vrouwen niet slaan en verkrachten? Dat ze niet met lustvolle gedachtes naar vrouwen kijken met wie ze niet getrouwd zijn? Dat ze hun eigen dochters niet misbruiken? En tot slot, hoe krijgen we het voor elkaar dat mannen porno de deur wijzen? De tragedie van de mensenhandel dringt ook door tot de laptops waar sommige mannen dagelijks hun 'vitaminen voor de ogen' vandaan halen. Ook in de porno-industrie is sprake van mensenhandel. Er valt niet te bewijzen hoeveel vrouwen er wel of niet gedwongen zijn maar zoals Jane dat dan zo mooi zegt: "Geen enkel meisje droomt er later van om prostituee te worden."

Ik zou dit boek aan iedereen aanbevelen. Een klap krijgen van de realiteit is niet altijd leuk, maar wel nodig om wakker geschud te worden. Om wakker geschud te worden voor de duistere wereld van mensenhandel, maar ook voor de gevolgen van de seksualisering van de maatschappij in jouw eigen leven en die van de mensen om je heen.

"Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen." Jesaja 53:2-6


Velen van ons kunnen niet meeleven met de verhalen van deze vrouwen. Maar gelukkig hebben wij een God die dat wel kan. Jezus Christus, Hij die gemarteld werd totdat Hij niet eens meer leek op een mens en daarna niet naakt voor een raam werd gezet, maar naakt aan een kruis werd gespijkerd. Hij die daar al hangend vernederd en bespot werd, Hij die naar de aarde kwam om ons te KOPEN met zijn vergoten bloed. Hij begrijpt hen. Hij omarmt hen. Hij geeft deze vrouwen en meisjes hun waarde terug. Ze zijn Zijn bloed waard. En ook jij bent het waard om voor te sterven.~ Rachèl
Het boek kopen: https://www.bol.com/nl/c/boeken/jane-lasonder/7494772/index.html
Uitgeverij: https://scholtenuitgeverij.nl/
Informatie over de organisaties:
www.brightfame.nl www.ijmnl.org
Bron afbeelding: http://www.turnofftheredlight.ie/wp-content/uploads/2013/10/original-red-light-bulb-image.jpg
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...