Hoe stop ik met bezorgd zijn?

Leeuwen en beren. Ik kom ze erg vaak tegen op de weggetjes in mijn hoofd. Ik kan me soms ontzettend zorgen maken over dingen waar ik helemaal geen invloed op heb. Ik zou aan de ene kant zo graag alles al van te voren willen weten zodat ik weet waar ik naartoe ga, maar aan de andere kant weet ik dat het leven met God een avontuur is en dat je toch niet alles kan weten. Dan komt het aan op vertrouwen. Vertrouw ik erop dat God het beste met mij voor heeft en dat Hij precies weet wat er gaat gebeuren? Dat Hij er altijd is en me zal dragen? Vertrouw jij daarop?Ik vertrouw God. Toch? Het is moeilijk om te zeggen maar soms vertrouw ik God niet. Anders had ik het wel makkelijker gevonden om los te laten. Om dingen niet steeds zelf te willen doen. Om niet alles te willen weten en om eens écht te gaan genieten van elke dag zonder me druk te maken over wat me morgen, of volgende week, of volgend jaar te wachten staat. Ik heb het leven niet in de hand, maar ik wil zo graag meer leren vertrouwen op Degene die dat wel heeft.

De bijbel geeft ons prachtig advies over hoe wij met onze zorgen en angsten om kunnen gaan. Dat kunnen we lezen in het volgende vers.

"Wees over niets bezorgd maar vraag God wat je nodig hebt een dank Hem in al je gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren." Filippenzen 4:6


Drie sleutels

Durf te vragen! Durf God te midden van je zorgen te vragen om de dingen die je nodig hebt. Vraag hem om die nieuwe baan. Vraag hem om herstelde gezondheid. Vraag hem wat je nodig hebt! Hij wil ons zoveel geven, maar dan moeten wij er wel naar vragen. Niet omdat God anders niet zou weten wat wij nodig hebben, Hij weet dat immers allang, maar omdat we door te bidden God ook de eer geven. We geven aan dat we niet zonder Hem kunnen, dat we afhankelijk van Hem zijn. Nodig Hem uit om je tegemoet te komen in je tekortkomingen. Weet je niet wat je nodig hebt? Ook dat mag je aan Hem vragen.

De tweede sleutel is om God te danken. Als je je hoofd vult met dankbare gedachten zullen die alle negatieve gedachten en zorgen verdrijven. Het werkt als tegengif. Wees dankbaar voor alles wat je hebt, beseffende dat die dingen helemaal niet vanzelfsprekend zijn. Attendeer jezelf op alle kleine geluksmomentjes die je in je dag kunt opmerken. Wees er bewust van hoe goed de Vader voor je zorgt, al kun je dat soms moeilijk zien.

Het is ook belangrijk om terug te denken aan alles wat Jezus al eens voor je heeft gedaan. "Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden." Psalm 103:2. Als God je toen heeft bijgestaan zal Hij dat dan niet opnieuw doen? Zal Hij ineens stoppen om voor je te zorgen? Als Hij tijdens al die andere moeilijke momenten ook bij je is geweest, zal Hij je dan nu ineens verlaten? God is trouw. Je kunt van Hem op aan. Hij zal je niet alleen laten, al voelt dat soms wel zo.


Uitwerking

Wanneer je deze dingen doet komt er vrede. Vrede in je hart en in je gedachten. Vrede die van God komt, en ons denken overstijgt. Vrede die nog krachtiger is dan we ons kunnen voorstellen. 'Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.' Johannes 14: 27. Deze vrede is voor ons. Wanneer wij Jezus' eigendom zijn mogen we ons deze vrede toe-eigenen en over onszelf uitspreken, al proberen negatieve gedachten, emoties en andere duistere invloeden die weg te drijven. Kies voor vrede in je hart en in je gedachten.

Voor mij begint het vaak bij vrede in mijn gedachten. De Heilige Geest vult mijn hoofd met Gods beloften en waarheden voor mij. De ene keer door een fluistering en een andere keer door iets wat ik lees, door een lied dat ik luister of door iets wat iemand tegen me zegt. Pas wanneer die gedachten écht landen en ik me bewust wordt van Gods liefde voor mij begin ik me rustig te voelen. Pas dan vindt mijn hart rust in de liefde van God en kan ik mijn angsten en zorgen loslaten en aan God geven.


Gods liefde drijft je zorgen weg

Houd vol! Bezorgdheid is niet in één keer weg. Vaak moeten we het vers uit Filippenzen keer op keer blijven toepassen, steeds als we ons zorgen maken. Hoe vaker we dit doen, hoe makkelijker het zal worden om te blijven rusten in de wetenschap dat God van je houdt en bij je is. Dat Hij almachtig is en precies weet wat Hij doet. Het is een proces. Houd moed!

"De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent is de liefde geen werkelijkheid geworden." 1 Johannes 4:18

Ik bid dat Gods liefde werkelijkheid mag worden in jouw leven en dat je zorgen mogen verdwijnen.
Ik bid dat je God mag vertrouwen met je leven en dat je leert los te laten.


~ Rachèl

1 reacties:

  1. Ella zei:

    Zorgen zijn er altijd, elke dag. Daarom is het voor mij ook zo goed om elke dag eerst met God te beginnen. Zoals M L King al zei; 'ik ben zo druk vandaag. ik ga eerst maar eens een uur bidden'.

Een reactie posten

Bedankt voor je reactie!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...